skip to Main Content

HISTORIE

hetstalhuis-historie1-abdei

De historie van Leeuwenhorst gaat terug tot 1261. Leeuwenhorst werd als cisterciënzer nonnenklooster gesticht. In 1586 wordt deze opgeheven. Vanaf die tijd behoort het tot de Ridderschap en wordt het buitenplaats. Van 1676-1688 wordt de buitenplaats verhuurd aan Casper Fagel. Hij heeft hier zijn beroemde botanische tuin. Dit gebied heet nu Oud Leeuwenhorst en behoort tot het landgoed Klein Leeuwenhorst.

hetstalhuis-historie1-kasteel

Het Huis Leeuwenhorst wordt in 1880 door de van Limburg Stirums gebouwd voor jhr. Gevers compleet met Stalhuis en jagershuisje en park. Huize Leeuwenhorst en het jagershuisje worden in 1943 afgebroken. Dit gebeurt in opdracht van de Duitse Weermacht voor de bouw van een tankgracht dat deel uitmaakte van de Atlantikwal. Het huis heeft maar 63 jaar bestaan. Enkele onderdelen zoals parket vloer en schouw zijn overgebracht naar het huis Klein leeuwenhorst.
Na de tweede wereld oorlog besloot jhr. Gevers het geruïneerde park van de hand te doen. In 1953 kocht Stichting Het Zuid-Hollands Landschap een deel van het landgoed. Dit gedeelte draagt nu de naam Nieuw Leeuwenhorst.

hetstalhuis-historie1-oudehuis

Het huis Klein Leeuwenhorst, gelegen in Noordwijkerhout, werd in 1858 gebouwd door Willem Hoog als burgemeesters woning. In 1871 werd het huis met omringende grond verkocht aan jhr. Jan Hugo Gevers en zijn zuster Sophia gravin van Limburg Stirum-Gevers. In 1872 werd de stal er bij gebouwd.

hetstalhuis-historie1-stalhuis

Klein leeuwenhorst werd tijdens de oorlog gevorderd door de Duitsers. Na de oorlog moest het gehele huis opgeknapt worden, ook is toen het Stalhuis verbouwd tot woonhuis voor hun dochter Hermance van Heeckeren van Brandsenburg- Gevers. Haar dochter Alexandra van den Bosch- van Heeckeren van Brandsenburg woont nu met haar echtgenoot in het grote huis. Haar jongste dochter Adeline Evelein- de Vos van Steenwijk woont met haar man Klaas Evelein en hun drie kinderen in het Stalhuis. Zij zijn inmiddels de 5e generatie van de familie die er wonen.

Het huis Klein Leeuwenhorst en het Stalhuis liggen midden in  30 hectaren bos. De lanen maken deel uit van het eeuwenoude wegenpatroon op de oude strandwal. Het totale landgoed met verschillende huizen, boerderijen, weilanden, bollenland en bos telt 100 hectaren.

Toen na de oorlog het Stalhuis een woonbestemming kreeg werd het verbouwd met als doel er een comfortabel woonhuis van te maken. Het oorspronkelijke karakter van de oude stallen ging verloren. De verbouwingen van de laatste jaren hebben vooral dit oude karakter als focus gehad. De Zadelkamer met de oorspronkelijke zadelkast werd als garage gebruikt. De renovatie van deze ruimte is in 2011 voltooid. Bij de renovatie is gebruik gemaakt van de oude materialen die nog op het landgoed aanwezig waren. Het is ingericht naar oude sfeer met een openhaard. Hierdoor is het een unieke ruimte geworden die op een oud landgoed niet misstaat. De Zadelkamer dient nu als winkel.